”Backar regeringen från ministrarnas löfte?”

En oberoende institution för de mänskliga rättigheterna skulle inrättas i Sverige. Ministrarna Wallströms och Bah Kuhnkes budskap och åtagande var tydliga men varför återspeglas inte denna beslutsamhet i årets budgetproposition? Det skriver representanter för sex organisationer.

Publicerad
Annons

I juli i år aviserade utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att regeringen tänker föreslå för riksdagen att en oberoende institution för de mänskliga rättigheterna inrättas i Sverige. Ett välkommet besked som det svenska civilsamhället arbetat för och väntat på länge. FN har upprepade gånger uppmanat Sverige att i enlighet med internationella principer inrätta en institution som granskar, skyddar och främjar mänskliga rättigheter på det nationella planet. FN har även erbjudit Sverige stöd i processen. Av EU:s medlemsländer har 17 stater, bland annat Danmark och Finland, inrättat sådana institutioner. Mot bakgrund såväl av Sveriges stolta tradition att hävda mänskliga rättigheter i andra länder som de rättighetskränkningar som faktiskt sker i vårt land är det hög tid att vi gör detsamma.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons