Annons

”Avvikande regelverk slår mot vår trovärdighet”

Foto: Lars Pehrson

Det är viktigt att de länder som vill bygga sin säkerhet genom att köpa försvarsmateriel från Sverige upplever oss som en långsiktigt trovärdig partner, skriver
Robert Limmergård, Säkerhets- och försvarsföretagen.

Under strecket
Publicerad

Robert Limmergård, Säkerhets- och försvarsföretagen.

Bild 1 av 1

Ledamöter från riksdagens alla partier har nu arbetat med att färdigställa förslagen i krigsmaterielexportutredningen. Det är en komplex uppgift att skärpa kontrollen som ålagts ledamöterna. Många uppfattar att en inskränkning av försvarsföretagens exportmöjligheter endast påverkar exporten till vissa länder. Det stämmer inte. De förslag som diskuterats påverkar hur företagen kan samarbeta internationellt, vilka möjligheter företagen har att vara leverantör till utländska kunder och därmed företagens verksamhet i Sverige. SOFF framförde denna oro vid en hearing som utredningen nyligen höll.

Att främja en kvalificerad försvarsindustri var ett medvetet säkerhetspolitiskt val under det kalla kriget för att minska beroendet av utländsk försvarsmateriel. Detta har förändrats i takt med att världen förändrats. I dag är det i samverkan med andra länder som vi bygger vår säkerhet. Utveckling av ny teknik kräver tillgång till en internationell marknad. Försvarsprodukter måste underhållas, uppgraderas och vidareutvecklas i takt med den militärtekniska utvecklingen i omvärlden. Exporten gör det möjligt för företagen att hänga med i teknikutvecklingen och inhämta kunnande från samarbetspartners. Dessa satsningar från företagens sida har inneburit att Sverige fått tillgång till kvalificerad teknik och utrustning som annars skulle ha varit betydligt dyrare och i flera fall, otillräckliga för att möta behoven.

Annons
Annons
Annons