”Avundsjukestyrt och lömskt”

Under strecket
Publicerad
Annons

Vårdagjämningen ligger bakom oss. Solen har återvänt. Sommartiden, om än inte sommaren, är här. Det lyser gult och vitt vid husknutarna. Till och med en finansminister borde i en sådan stund kunna gripas av politiska vårkänslor och tänka i termer av utveckling, växt och framtidstro.
När egendomsskattekommittén i går presenterade sitt under fimbulvintern hopknåpade virrvarr av justeringar av olika skattesatser och skattebaser - idel träd och ingen skog - hade finansministern kunnat uppmana utredningsledamöterna att ta sitt aktstycke direkt till komposten. I ett litet improviserat vårtal hade han kunnat förklara att regeringen bestämt sig för att slå in på hoppets och skapandets väg och börja se företagande och förmögenheter som någonting positivt. Vi avlider inte av att somliga lyckats få lite på kistbotten, och nu struntar vi i de här fåniga förföljelserna av dem som har hus och företag. Låt oss se till att det kan gå minst lika bra för många fler! Så hade han kunnat överraska sina landsmän, och ingen
vettig människa hade snålat på berömmet efter sådana nya tongångar.

Annons

Men icke. Bosse Ringholms politiska vårkänslor pendlar mellan ettan och tvåan på en hundragradig skala, och från den intellektuella permafrostens ministerium kom svalast möjliga signaler. Inte ett ord om att land efter land i Europa, nu senast Norge, bestämt sig för att avskaffa den destruktiva skatten på skattade pengar, som driver kapital ur landet och sänder signalen att välstånd är en sjuka att bekämpa. Inte ett ord om att Skatteverkets torra ämbetsmän menar att svenska folket skickat åtminstone 250 miljarder kronor utomlands utan att i onödan informera myndigheterna om saken, och vad som skulle kunna bli resultatet i form av företagande och nya jobb om förmögenhetsskatten försvann och hälften av de pengarna kom hem. Nej, inte ett ord om verkligheten: däremot kommentarer helt sprungna ur politikens och byråkratins egen snäva logik:
”Det är viktigt att de som gynnas av en sänkning också ska betala den”, sade Ringholm till TT. Utifrån
detta märkliga synsätt kan man fråga sig varför fömögenhetsskatten ska ändras över huvud taget: Om det enda som en sänkning innebär är att de som i dag betalar förmögenhetsskatt får lägre skatt, att detta i sig är olyckligt, och att de därför måste drabbas med en motsvarande skattehöjning någon annan stans, varför bry sig om att göra något alls!? Det är en stelfrusen blandning av teknokrati och jämlikhetsivrande som kommer till uttryck, och man undrar medlidsamt vad i all världen som kan få karln att tina.
Egendomsskattekommittén föreslår att även aktier på börsens O-lista, där man finner de mindre och entreprenörsdrivna noterade bolagen, ska bli föremål för förmögenhetsskatt. Motiven är dels ökad jämlikhet mellan olika aktieslag, dels behov av att ”finansiera” de sänkningar av förmögenhetsskatten som trots allt föreslås.
Men frågan är om inte signalspråk och faktiska effekter av en sådan basbreddning får mer minuspoäng än det minskade totaluttaget får plus.

Annons
Annons
Annons