Annons
X
Annons
X

Avund kan väcka vrede

Att få ett syskon väcker mycket starka känslor. Men exakt varför en del barn lever ut sin svartsjuka i våld mot nykomlingen kan terapeuterna inte svara på. Ibland lever de ut konflikter som finns mellan föräldrarna.

(uppdaterad)
[object Object]
”Barn kan skämmas för sitt syskon och ta ut ilska på det för att det inte är ’normal’”, säger May Nilsson, leg psykoterapeut. Foto: DAVID MAGNUSSON

Syskonvåld | 4 En serie om övergreppen vi inte ser.

Motivet är välkänt och välanvänt, berättelser om syskonrivalitet som går överstyr har existerat ända sedan Kain slog ihjäl sin bror Abel i Första Moseboken. Men vad är det egentligen som gör att syskonrivalitet kan förvandlas till syskonvåld? Och varför verkar företeelsen vara inristad i vår kultur?

Tittar man på den traditionella psykoanalysen finns svaret någonstans i detroniseringen av den förstfödda. När ännu ett barn föds tvingas ”his majesty the baby”, för att tala med Freud, kliva ned från tronen. Följden blir förakt och avund mot den nytillkomna.

– Men Freud drog aldrig några större växlar på det där, märkligt nog, säger Jan Swaling, leg psykoanalytiker med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Annons
X

Han berättar att man inom psykoanalysen ända fram till slutet av 1960-talet främst fokuserat på den vertikala relationen, den mellan förälder och barn. Först under 1970-talet började man titta på hur den laterala relationen, den till syskonen, formar vilka vi blir som människor. Han berättar om de ”mordiska impulserna” som kan uppstå när man får ett syskon, impulser som vi alla får lära oss att hantera.

Varför vissa barn ändå lever ut våldsamma impulser är komplext, menar Jan Swaling. Han förklarar att vi föds med två olika drifter: den kärleksfulla, sammanlänkande, och den destruktiva, förstörande. Om den förstörande driften är dominerande hos ett barn samtidigt som den vertikala relationen, den till föräldrarna, fallerar, kan den laterala konflikten bli våldsam.

– Man kan också se att en analysand (den som ligger på soffan) ibland har blivit bärare av föräldrarnas konflikter. Det ena syskonet lierar sig med mamman, den andra med pappan. Trots att föräldrarna inte lever ut den här konflikten kan barnen göra det, omedvetet.

May Nilsson är leg barn- och ungdomspsykoterapeut vid Ericastiftelsen i Stockholm. Hon menar att en stor riskfaktor är en uppväxt i våldsam miljö, kanske där en förälder slår en annan, eller slår barnen. En annan är om barnet inte har en tillräckligt bra självkänsla och uppfattar sig själv som värdelös och oduglig, och projicerar sådana känslor på syskonet. Det kan i många fall ha med familjerelationen att göra, men man behöver även se hur det kan se ut för barnet utanför hemmets fyra väggar.

– Kanske blir barnet mobbat i skolan? När det då ser att ett annat syskon får mer uppmärksamhet av föräldrarna kan det få konsekvenser.

Att ett barn reagerar när det får en bror eller syster, att det till viss del känner sig undanträngt, är en naturlig reaktion, förklarar May Nilsson. Det viktiga är att man som förälder är uppmärksam på hur barnet hanterar det. Extra svårt kan det vara om ett av barnen har mer behov av föräldrarna, exempelvis på grund av ett handikapp.

– Då kan man känna sig negligerad och bortglömd, vilket kan leda till att man tar ut det på syskonet. En annan aspekt av handikappet är att man faktiskt kan skämmas för sitt syskon, vilket gör att man på olika sätt straffar det för att det inte är ”normalt”.

Hon säger att det är sällsynt att ett syskon utövar ett sadistiskt våld mot ett annat. I de fall hon har mött det har barnet varit svårt traumatiserat. Därmed inte sagt att man ska bortse från mildare former av våld.

– Om man känner att man blivit utsatt för något slags våld av ett syskon i barndomen kan det ge återverkningar i vuxenlivet. Det är också viktigt att tänka på för oss terapeuter. Ibland fokuserar vi kanske lite för mycket på relationen till föräldrarna, men det är viktigt att tänka på hur relationerna till syskonen ser ut.

Vad bör man göra som förälder för att förebygga våldet?

– Man bör lära känna sitt barn och försöka förstå varför det beter sig och reagerar som det gör. En känslomässigt närvarande förälder som försöker förstå sitt barn borgar ofta för goda relationer.

Syskonvåld - fler artiklar

Annons
Annons
X

”Barn kan skämmas för sitt syskon och ta ut ilska på det för att det inte är ’normal’”, säger May Nilsson, leg psykoterapeut.

Foto: DAVID MAGNUSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X