Annons

Avtalets viktigaste punkter

Köpenhamnsöverenskommelsen i korthet:

Under strecket
Publicerad

1. Temperaturökning

Ökningen av den globala medeltemperaturen bör inte överskrida max två grader jämfört med medeltemperaturen före industrialiseringen. Men det är inte ett tydligt angivet mål, utan beskrivs i mer allmänna ordalag att de länder som ansluter sig till avtalet medger den vetenskapliga synen att temperaturökningen ska hållas under den siffran.

Annons
Annons
Annons