Avtalet i Kyoto:

Under strecket
Publicerad
Annons

FN:s klimatmöte i Kyoto i Japan 1997 beslutade att minska utsläppen av sex växthusgaser.
Enligt Kyotoprotokollet ska i-länderna senast 2012 ha minskat sina utsläpp med i snitt 5,2 procent jämfört 1990.
USA hoppade av 2001.
Utsläppen ska minskas genom skärpta krav på industrier och vägtrafik, genom handel med utsläppsrätter och klimatinvesteringar.
U-länderna ska få hjälp att ta fram ren och energisnål teknik. tt

Annons
Annons
Annons