Annons

Avtala om att bygga bostäder

Byggherrar, stat och kommuner måste sluta skylla på varandra för att det byggs för lite bostäder. Låt oss i stället göra som i Finland och sluta avtal om vad var och en ska göra för att bidra till bostadsbyggandet.

Publicerad

Bostadsbyggandet är ett gemensamt ansvar för kommun, stat och byggbranschens olika aktörer. Nu är det dags att söka gemensamma konstruktiva lösningar för att få i gång bostadsbyggandet i Sverige. Lösningen är enligt vår mening att alla aktörer samlar sig till gemensamma ansträngningar för att nå önskade resultat; fler bostäder och ett byggande i jämn takt.

I Finland använder man sig av avtal mellan staten och kommunerna för att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggandet i tillväxtregioner. Idén med sådana ”intentionsavtal” borde prövas även i Sverige. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till att åstadkomma sådana avtal i de regioner där bostadsbyggandet behöver öka.

Annons
Annons
Annons