Avsluta tröttande terapeutiska strider

Under strecket
Publicerad
Annons

REPLIK | Bara kognitiv beteendeterapi?

Framtidens terapeuter ska inte behöva lägga tid på att försvara och förkasta olika skolor inom terapin. Bättre är att koncentrera sig på den enskilda individens behov.
Vad är genetiskt, vad är socialt arv och vad betyder nuvarande psykosociala situation?
Vilka verktyg är bäst för individen och hur har det sett ut för denna specifika individ tidigare i livet?

Annons
Annons
Annons