Annons

”Avslagen i pågående sjukfall har ökat stort”

Replik från Robert Sjunnebo,  LO-TCO Rättsskydd AB.
Replik från Robert Sjunnebo, LO-TCO Rättsskydd AB. Foto: Pressbild
Under strecket
Publicerad

I en debattartikel i SvD hävdar Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör att det är en bristande förståelse för reglerna tillsammans med regeringens politiska prioriteringar som medfört en negativ bild av Försäkringskassans arbete. Det finns säkert visst stöd för att det kan förhålla sig på detta sätt, men Försäkringskassans ledning har ett stort ansvar för de låga förtroendesiffror som Försäkringskassan uppvisar.

Försäkringskassan anför i artikeln att den absoluta huvuddelen av dem som ansöker om sjukpenning första gången får detta. Detta är inte konstigt då de allra flesta sjukfallen är korta och då sker en prövning gentemot den sjukes ordinarie arbete. Däremot väljer Försäkringskassan aktivt i sin artikel att inte beröra det förhållandet att avslagen i pågående sjukfall har ökat kraftigt. Hur ökningen av avslag ser ut belyses på ett bra sätt i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (2018:12). År 2014 låg andelen avslag på 1,2 procent. År 2017 var motsvarande siffra 5,8 procent. Ökningen var som mest när man enbart beaktar avslag vid dag 180 där avslagen ökade till 8,5 procent. Vid en närmare granskning av diagnoser framgår att avslagen för personer med sjukdomar i rörelseorganen ökade från 1,8 procent 2014 till 17,9 procent 2017. Av rapporten framgår även att det finns stora regionala skillnader inom Försäkringskassan. Störst risk för avslag finns i Norrbottens län där andelen är cirka 23 procent och lägst i Östergötlands län med drygt 5 procent.

Annons
Annons
Annons