Avskogningen – näst störst orsak till klimatförändring

Avskogningen och utarmningen av skog står för 20 procent av de globala växthusgasutsläppen, enligt FAO.
Avskogningen och utarmningen av skog står för 20 procent av de globala växthusgasutsläppen, enligt FAO. Foto: Mia Holmberg Karlsson

27 fotbollsplaner – så mycket skog huggs ner varje minut, enligt WWF. Den globala avskogningen har effekter för både klimat, miljö, flora, fauna och människa – här listar vi några av dem.

Under strecket
Publicerad
Mia Holmberg Karlsson
Foto: Mia Holmberg Karlsson
Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell
Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell
Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell
Annons

Världens skogar utgör en naturlig förvaringsplats för kol. Träd absorberar koldioxid från luften och lagrar det i sina rötter, stam och blad. När träden fälls eller bränns frigörs det organiskt bundna kolet och hamnar i atmosfären i form av växthusgasen. På så sätt bidrar avskogning till klimatförändringarna – då mer koldioxid släpps ut och mindre absorberas från luften.

Mer koldioxid i atmosfären innebär en snabbare växthuseffekt. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är avskogning den näst största
orsaken till klimatförändringarna. Avskogning och utarmning av skog står för runt 20 procent av de globala utsläppen av växthusgaser – den näst största andelen efter förbränningen av fossila bränslen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons