X
Annons
X

Martin Lagerholm: Avsked och undergång i ett fallet imperium

Rilke var en av det förra sekelskiftets stora diktare som ville att poesin skulle förändras i grunden för att bli ”oåtkomlig och beständig”.
Rilke var en av det förra sekelskiftets stora diktare som ville att poesin skulle förändras i grunden för att bli ”oåtkomlig och beständig”. Foto: IBL

I Frank Schirrmachers essäbok ”Die Stunde der ­Welt. Fünf Dichter – Ein Jahrhundert”, ursprungligen utgiven 1996 men nyligen återutgiven i en rikligt fotoillustrerad utgåva (Karl Blessing Verlag), står fem tyskspråkiga lyriker med ett undergångsladdat krismedvetande i centrum: Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, Stefan George och Gottfried Benn. Schirrmacher, som dog häromåret blott 55 år gammal, var i egenskap av promoverad litteraturvetare, författare och inte minst mångårig utgivare av Frankfurter Allgemeine Zeitung, en aktad figur i den ­tyska offentligheten och en stridbar beskyddare av det tyska kulturarvet. Florian Illies omdöme att ”Frank Schirrmacher aldrig var vår samtida, utan bara en gäst i nutiden”, säger också något om hans tidlösa väsen. 

Rilke var en av det förra sekelskiftets stora diktare som ville att poesin skulle förändras i grunden för att bli ”oåtkomlig och beständig”.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X