Avskaffad preskription är bra, retroaktiv lagstiftning är dålig

Under strecket
Publicerad
Annons

Den första juli slopas preskriptionstiden för mord, dråp och andra grova brott som folkmord med flera. Det i sig är inget att klaga på. Det är naturligt att man med tekniska framsteg och ökade möjligheter att klara upp brott också förändrar preskriptionstiden för grova brott som dessa.

Vad som däremot inte är lika bra är att lagändringen även gäller brott som har begåtts före den första juli i år, det vill säga lagändringen kommer att fungera retroaktivt.

Annons
Annons
Annons