X
Annons
X

Avskaffa inte rasbegreppet i svensk lagstiftning

Det hjälper inte att i antirasismens namn ta bort begreppet ras från svensk lagstiftning och i förlängningen från språket i sig. Regeringens förslag är inte bara historielöst utan framför allt kontraproduktivt i arbetet med att bekämpa rasdiskriminering. Det skriver Samson Beshir och Tobias Hübinette.

Vi ställer oss frågande till regeringens förslag att en gång för alla utmönstra rasbegreppet från svensk lagstiftning såsom integrationsminister Erik Ullenhag nyligen föreslagit. Hur har regeringen kommit till slutsatsen att ett utrangerande av rastermen från svensk lagstiftning är den mest prioriterade åtgärden för att bekämpa rasdiskriminering i dagens Sverige?

I november 2013 konstaterade integrationsminister Erik Ullenhag att det inte fanns någon samlad kunskap om afrofobi, och att det därför behövdes en kartläggning av frågan när han gav i uppdrag åt Mångkulturellt centrum att färdigställa en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i Sverige. Ett halvår efter att afrofobirapporten överlämnades till ministern presenteras i stället detta förslag att slutgiltigt utmönstra rasbegreppet från de sista 20-tal lagar där termen finns kvar. Bland annat gäller det lagen om hets mot folkgrupp och lagen om straff för folkmord - två lagar som tillkom i kölvattnet efter Förintelsen och dekolonialiseringen, och som tydligt handlar om att motarbeta och stävja just rasdiskriminering i olika grad.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X