Annons
X
Annons
X

Avser regeringen att stoppa jobbtrafficking?

Inlägg | EG-domstolens besked och Byggnads stridsförlust

Igår kom EG-domstolen med sitt utslag i Vaxholmsmålet. Bakgrunden är att Byggnads tog kamp för de lettiska byggarbetarna som fick ­arbeta för löner långt under de kollektivavtal som gäller i byggbranschen.

Vi valde strid för att för­hindra lönedumpning och vi valde strid för våra lettiska vänners rätt att komma hit och arbeta på lika villkor.

Många av våra utländska kolleger arbetar under slavliknande förhållanden.

Annons
X

De saknar ofta det allra mest grund­läggande arbetsskyddet, får inte ut sina löner, bor i utdömda lokaler och hotas av sina arbets­givare om de talar med facket ­eller med svenska myndigheter.

Detta är inget annat än utnyttjande av människor som kommer hit för att hitta sin försörjning. Jag kallar det jobbtrafficking och likställer det med annan männi­skohandel.

Det är detta som Vaxholmsfallet handlar om. Eftersom EG-domstolen konstaterade att Sveriges sätt att införliva utstatione­rings­direk­tivet leder till att vi inte får ta konflikt för våra utländska vänner utgår jag ifrån att regeringen nu tar initiativ till en förändring. Vi kan inte ha en situation där utländsk arbets­kraft riskerar att bli utnyttjad.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utöver detta måste regeringen ta ett helhetsgrepp kring den situa­tion som råder på bygg­arbets­marknaden. Det är fram­för allt inom fyra områden som det finns behov av ett snabbt agerande:

  1. Justitieminister Beatrice Ask måste tillföra mer resurser till Ekobrottsmyndigheten, polisen och åklagarna för att de ska kunna bekämpa den organiserade och maffia­liknande brotts­ligheten inom byggsektorn.

  2. Migrationsminister Tobias Billström måste lyfta frågan om jobb­trafficking med sina kolleger på EU-nivå. Trafficking är ett gränsöverskridande problem som kräver gränsöverskridande åtgärder.

  3. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin måste omedelbart stoppa neddragningen på Arbetsmiljöverket och istället tillföra mer resurser. Det är bara Arbetsmiljöverket som har laglig rätt att inspektera och stoppa byggen med livsfarliga arbets­förhållanden.

  4. Finansminister Anders Borg måste omedelbart ge Skattemyndigheten rätt att göra oannon­serade stickprovskontroller på byggarbets­platser.

  Ett stort och viktigt ansvar vilar även på arbetsgivarsidan. Arbetsgivarorganisationen Svensk Byggindustris medlemsföretag måste sluta anlita byggföretag som utnyttjar den utländska arbets­kraften.

  TV3-programmet Insider har visat att jobbtrafficking finns i våra största byggföretag Skanska, AP fastigheter med flera. Vad gör arbets­givarna, Svenskt Näringsliv och byggbolagen Skanska, JM, NCC med flera för att utländsk arbetskraft inte ska utnyttjas?

  Jag vill inte stå ensam i kampen för att alla, oavsett bakgrund, får drägliga villkor på arbetsmarknaden.

  Var finns regeringen? Varför hörs inget från debattörerna på de ledar­sidor som alltid bruka skrika­ högt om att skydda dem som är iunderläge? Varför tycks det vara så att polacker, ester, letter, lita­u­er och kineser är mindre värda?

  Hans Tilly

  ordförande för Byggnads

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X