Annons

Avliva myterna först

Under strecket
Publicerad

LO:s avtalssekreterare Per Bardh vill tillsammans med Svenskt Näringsliv avliva myter om Las. Det kan behövas; påståendena är ofta förenklade, både från lagens försvarare och motståndare. Allt som fungerar dåligt på arbetsmarknaden kan inte skyllas på Las. Men inte heller skulle en förändring där kompetens får större vikt än anställningsår innebära att tryggheten på arbetsmarknaden går från 100 procent till noll.

I själva verket var LO skeptisk till att lagen skulle införas på 1970-talet. Den innebar ett steg bort från den svenska modellen där avtal fattades av arbetsmarknadens parter.

Annons
Annons
Annons