Annons
X
Annons
X

”Avgörande för tillväxten att fler kan elteknik”

Sveriges elnät står inför stora investeringar om vi ska klara en hållbar eldistribution. Samtidigt råder brist på kompetens inom elteknik. Vi vill därför uppmuntra till en öppen diskussion mellan branschaktörer, fackförbund och politiker, skriver Magnus Berggren, Infratek.

Vi måste ta oss an utmaningen att göra elbranschen mer attraktiv. Framför allt behöver vi attrahera kvinnor och unga, skriver Magnus Berggren.
Vi måste ta oss an utmaningen att göra elbranschen mer attraktiv. Framför allt behöver vi attrahera kvinnor och unga, skriver Magnus Berggren. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | ELDISTRIBUTION

Ett fungerande eldistributionsnät är en hörnsten i samhällsutvecklingen. Det fortsatt ökande bostadsbyggandet och tillväxten inom industribranschen i Sverige kräver investeringar och den pågående digitaliseringen och omställningen till förnybar el ställer dessutom nya krav på elnätet. Dagens samhälle är extremt sårbart och vi har svårt att klara oss om elen är borta ett dygn. De närmaste tio–femton åren planeras stadigt växande investeringar i den svenska infrastrukturen. Men utvecklingen hotas av kompetensbrist inom elteknik.

Sverige har ett av världens äldsta elnät och det kommer att kräva stora investeringar för att förnya och underhålla det. Det handlar om nätförstärkningar såväl för att öka driftssäkerheten och minska risken för elavbrott som för att ta hand om ny elproduktion från exempelvis vindkraft.

Svenska Kraftnät, som har ansvaret för det svenska stamnätet för el, planerar att investera drygt 17 miljarder kronor mellan 2018 och 2021 och till 2025 kommer investeringarna att uppgå till runt 50 miljarder kronor. Men för att de planerade investeringarna ska kunna genomföras och ge önskat resultat krävs tillgänglig arbetskraft med rätt kompetens.

Annons
X

Branschen genomgår just nu ett generationsskifte, där 50-talisterna är på väg ut och där det är ont om yngre som fyller på. Bristen är stor på teknisk kompetens inom alla delar av infrastruktursektorn. Det behövs projektledare, produktionsledare, beredare och konstruktörer. Och det är inte centrerat endast till städerna, ett pålitligt elnät är nödvändigt överallt i hela landet.

Regeringen och oppositionen gjorde förra året en energiöverenskommelse om att Sverige ska ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och konkurrenskraftiga priser. För att det målet ska kunna nås måste de också ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen. Det ligger på regeringens ansvar att satsa på utbildningar som styr mot de behov som finns. Eftersom arbetskraften efterfrågas i hela Sverige är den här frågan också ett sätt att förbättra arbetsmarknaden på landsbygden och i mindre städer. Därför borde även kommuner och landsting engagera sig. Kommunala vidareutbildningar och satsningar för att höja intresset och statusen för yrken inom elteknik vore välkommet. Och inte minst att göra insatser för att väcka intresset även hos unga flickor.

En stor del av ansvaret ligger förstås även på oss inom branschen, både nätägare och entreprenörer. Vi måste ta oss an utmaningen att göra elbranschen mer attraktiv. Framför allt behöver vi attrahera kvinnor och unga. De som är 20–25 år i dag känner inte till speciellt mycket om eldistribution och lockas mer av till exempel it-branschen. De flesta vet inte på vilket sätt man verkligen bidrar till samhället när man jobbar med eldistribution och vi behöver öka medvetenhet kring detta.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi måste bestämma oss för att sluta leta kompetens hos varandra. Branschen vinner inget på att kompetensen hoppar fram och tillbaka mellan konkurrenter. I stället borde vi sträcka oss ut till personer från andra branscher och med andra erfarenheter. På Infratek har vi påbörjat några rekryterings- och utbildningsinitiativ, men vi är öppna för samarbete med våra branschkollegor och andra intressenter. Vi vill uppmuntra till en öppen diskussion mellan branschaktörer, fackförbunden och politiker. Tillsammans kan vi bättre möta utmaningen och hitta lösningar som gynnar arbetstagare, arbetsgivare och hela samhället.

  Magnus Berggren

  Infratek

  Magnus Berggren, Infratek Foto: Privat
  Annons
  Annons
  X

  Vi måste ta oss an utmaningen att göra elbranschen mer attraktiv. Framför allt behöver vi attrahera kvinnor och unga, skriver Magnus Berggren.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

  Magnus Berggren, Infratek

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X