Annons

Avgörande beslut om Ipredlag

EU-domstolen bedömer i sitt utlåtande i Ephonemålet att den svenska lagstiftningen gör en rimlig avvägning mellan upphovsrättsinnehavarnas skydd för sina rättigheter och internetanvändarnas skydd för sina personuppgifter.

Det bör innebära att det inte finns något EU-rättsligt hinder för att tvinga Ephone att lämna ut personuppgifterna till ljudboksförlagen.

Publicerad

Ipred-lagen trädde i kraft den 1 april 2009. Med lagens hjälp kan skivbolag, ljudboksföretag eller andra upphovsrättshavare i domstol begära ut personuppgifter om vem som innehar en ip-adress som misstänks användas till olaglig fildelning.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons