Annons

”Avgörande att industrins löner förblir riktmärke”

Inför kommande avtalsrörelse skriver Industrins ekonomiska råd om hur utfallet kan påverka hela Sveriges ekonomi, och pekar på vikten av att behålla industrilönerna som norm för andra sektorers löner.

Under strecket
Publicerad
Foto: Winfried Rothermel/AP
Foto: Winfried Rothermel/AP
Foto: Winfried Rothermel/AP

En ny avtalsrörelse inleds i höst och industriparternas förhandlingar ska vara avslutade den 31 mars 2016. I enlighet med Industriavtalet, som första gången slöts 1997, förhandlar industrins parter fram ett märke som blir vägledande för hela ekonomins arbetsmarknad. Inför denna avtalsrörelse finns en rad frågeställningar som komplicerar förhandlingarna. Industrins Ekonomiska Råd har uppdraget från parterna inom industrin att analysera och beskriva förutsättningar som påverkar industrin och dess anställda. Idag (måndag) presenterar vi rapporten ”Inför 2016 års avtalsrörelse” med en genomgång av konjunkturläget och konsekvenserna för lönebildningen. Vårt uppdrag är inte att komma med rekommendationer om en lämplig löneökningstakt, men vi försöker i rapporten karaktärisera för- och nackdelar med två avtalsutfall – ett ”högt” och ett ”lågt” utan siffersättning.

Annons
Annons
Annons