X
Annons
X

Avgiftshöjning slår mot kärnkraften

Avgiftshöjning kan rubba energiuppgörelsen, skriver sju ledamöter av Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

undefined
Foto: TOMAS ONEBORG

Alliansens energiöverenskommelse från 2009 gör anspråk på att vara en "överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik" som "skapar förutsättningar för långsiktiga spelregler för energimarknadens aktörer". En trygg energiförsörjning "förutsätter att energiföretagen får långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder till höga elpriser och att den nödvändiga klimatomställningen uteblir". Överenskommelsen "står på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi".

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X