Annons

”Avgiftsbefrielse saknar lagligt stöd”

Foto: Wikipedia

Läkemedelsverket kan inte med nuvarande lagstiftning fortsätta att som praxis ge avgiftsbefrielse. Det skriver Läkemedelsverket i en replik.

Under strecket
Publicerad

Läkemedelsverket får inte och kan inte ge avgiftsbefrielse till icke kommersiella aktörer (SvD Debatt 30/5). Den avgiftsbefrielse som tidigare var praxis vid ansökan om klinisk prövning är inte förenlig med likhetsprincipen och saknar tillräckligt författningsstöd i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Läkemedelsverket har därför i samråd med Socialdepartementet beslutat att ta bort den möjligheten och ändra praxis från och med 1 mars i år. Förordningen ger Läkemedelsverket möjlighet att fortfarande ge hel eller delvis avgiftsbefrielse men inte som generell praxis vilket varit fallet tidigare. I samband med detta informerades berörda parter i brev och på informationsmöten på myndigheten.

En del av Läkemedelsverkets uppdrag är att stödja innovation och forskning för att ta fram nya effektiva läkemedel och på så sätt arbeta för folk- och djurhälsan i Sverige. Det är ett viktigt uppdrag som vi som myndighet värnar och önskar stärka. Läkemedelsverket har fram tills i år valt att tolka uppdraget generöst och i praktiken avgiftsbefriat icke-kommersiella aktörer vid vetenskaplig rådgivning och vid ansökningar om klinisk prövning. Ansökningar som inkommit till myndigheten före första mars i år bedöms enligt tidigare myndighetspraxis. I det enskilda fallet får Läkemedelsverket fortfarande enligt ovan nämnda förordning betala tillbaka eller sätta ned hela eller delar av en avgift.

Annons
Annons
Annons