Avgift korkar igen Essingeleden

Risken för nya köproblem på nyss utbyggda Essingeleden ökar när trängselavgifterna införs i Stockholm nästa höst. Hur stora problemen kan bli ska utredas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Essingeleden är redan i dag Sveriges mest trafikerade led. Att den blir gratisväg när billtullarna införs kan belasta den ytterligare. Saken ska nu utredas. Foto: Tomas Oneborg
Antal fordon per dygn är 127 000. Ungefär 10 procent är ren
förbifartstrafik, resten är regional trafik som går inom länet.
Att jämföra med Förbifart Gävle där cirka 6 000 fordon passerar per dygn.

Längd:5 km.
Essingeleden invigdes 1966 då södra delen fram till Lind- hagensgatan var klar.
Norra delen
öppnades 1971.
Leden avlastade Västerbron och St. Eriksgatan, en avlastning som blev bestående.

Annons
Annons
Annons