Annons

Avfallsidéer försvinner och återanvänds

Ett samhälleligt problem eller en viktig resurs? Sättet som vi betraktar sopor på styr hur vi väljer att hantera dem, framgår av en ny avhandling om hur Stockholms stad tagit hand om avfallet under 1900-talet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Lövsta sopstation utanför Stockholm, 1962.

Foto: LENNART AF PETERSENS/STOCKHOLMSKÄLLAN Bild 1 av 1

Lövsta sopstation utanför Stockholm, 1962.

Foto: LENNART AF PETERSENS/STOCKHOLMSKÄLLAN Bild 1 av 1
Lövsta sopstation utanför Stockholm, 1962.
Lövsta sopstation utanför Stockholm, 1962. Foto: LENNART AF PETERSENS/STOCKHOLMSKÄLLAN

Hanteringen av allt det vi inte längre vill ha kvar, det vi kallar skräp eller sopor, har i alla tider varit en utmaning i större städer. Även i tider då mängden avfall har varit betydligt mindre än i dag har det varit en gemensam kommunal uppgift att se till att hålla gatorna rena, forsla bort latrinen och på ett eller annat sätt ta hand om hushållsavfallet så att det urbana livet kan gå vidare. Med den ökade mängden sopor har problemet vuxit och ställt krav på enhetliga och effektiva system. Sätten att hantera avfallet har varierat mellan olika städer men också mellan olika tidsperioder. I en nyutkommen doktorsavhandling, ”Stadens sopor. Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975” (**Nordic Academic Press) följer ekonomhistorikern Ylva S Sjöstrand sopornas och sophanteringens utveckling i Stockholm genom 75 år med start åren kring förra sekelskiftet.

Annons
Annons
Annons