Avfallshanteringen är i grunden felkonstruerad

Producentansvaret var ursprungligen bland annat tänkt som ett ekonomiskt styrmedel. I dag tvingas både fastighetsägare och kommuner att stötta insamlingssystemet med betydande belopp. Det gör att man ibland betalar både på varan, på hyran och genom kommunens avfallsavgift, skriver representanter för Avfall Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Svensk avfallshantering är i grunden felkonstruerad. Med dagens ordning - eller snarare oordning - är det inte tydligt för medborgarna vem som ansvarar för vad. Inom kort förväntas regeringen komma med en proposition om svensk avfallshantering, framför allt om vem som ska ansvara för vad. Vi vill kunna erbjuda de boende och kommunmedborgarna nya fastighetsnära, rationella system och ökad service för att kunna öka insamlingen och därmed också att öka återvinningen och resursutnyttjandet.

Den väntade propositionen följer på den avfallsutredning som presenterades i höstas, som bland annat föreslår att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar från hushållen flyttas från producenterna av dessa förpackningar och tidningar, till kommunerna. Vi uppmanar riksdagen att ta fasta på utredningens förslag.

Annons
Annons
Annons