Annons

Torbjörn Elensky:Äventyrsklassiker utan början eller slut

500 år har gått sedan Ludovico Ariostos renässansbestseller ”Den rasande Roland” kom från trycket. Den vildsinta riddarberättelsen har lämnat många spår i litteraturhistorien, från Shakespeare och Cervantes till Virginia Woolf och Jorge Luis Borges.

Under strecket
Publicerad

Angelika befriad av Rudiger, illustration till en tidig utgåva av ”Den rasande Roland”.

Bild 1 av 2

Ludovico Ariosto (1474–1533), porträtterad cirka 1510.

Bild 2 av 2

Angelika befriad av Rudiger, illustration till en tidig utgåva av ”Den rasande Roland”.

Bild 1 av 1
Angelika befriad av Rudiger, illustration till en tidig utgåva av ”Den rasande Roland”.
Angelika befriad av Rudiger, illustration till en tidig utgåva av ”Den rasande Roland”.

Två viktiga litterära jubileer uppmärksammades under 2016. Mest framträdande var naturligtvis 400-års­minnet av William Shakespeares död 1616, men även Miguel de Cervantes frånfälle samma år fick visst begränsat genomslag även i vårt land. Alla tillfällen att uppmärksamma så betydelsefulla författare är naturligtvis välkomna, men det är lite synd att ett annat jubileum så gott som fullständigt glömdes bort här i Sverige: 500-årsminnet av den första upplagan av Ludovico Ariostos renässansbestseller ”Den rasande Roland” (”Orlando furioso”), som kom från trycket den 16 april 1516. Ariosto övervakade själv tryckningen av denna bok som lär vara det första skönlitterära verk som skrevs just för att spridas på detta moderna sätt, även om han under sitt mångåriga arbete också läste upp verser för hovet i Ferrara, där han vuxit upp eftersom hans far var anställd där. ”Den rasande Roland” spelade alltså på flera sätt en central roll som förmedlare mellan den medeltida kulturen och den senare, moderna, som började utvecklas under 1500-talet.

Annons
Annons
Annons