Nicklas Berild Lundblad:Äventyrlig historik över magnifikt medvetande

I sin nya bok har filosofen Daniel C Dennett försökt skriva en historik över medvetandet, från livets uppkomst fram till den artificiella intelligensens intåg. Det är en vildvuxen bok om människans evolution och framtidens teknik som på ett äventyrligt sätt förmedlar en grundläggande optimism.

Under strecket
Publicerad
Daniel C Dennett.

Daniel C Dennett.

Foto: IBL
Annons

De två filosoferna hade tackat ja till kryssningen. Arrangören, en rysk mångmiljonär, hade ordnat vad som förmodligen var världens dyraste seminarium i filosofi. Han hade bjudit in yrkesverksamma filosofer och doktorander för att lyssna till de två filosoferna när de debatterade den fråga som under årtionden skiljt dem åt: frågan om medvetandets natur, om vad medvetandet är, hur det uppkommit och kanske också hur det kommer att utvecklas.

Annons
Annons
Annons