Annons

Även Sverige drabbades av tidsandans effekter

Robin G Elfving, i en andra artikel om östersjöstaternas nya gränser i efterdyningrna av första världskriget.

Under strecket
Publicerad

Ålands flagga.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ålands flagga.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ålands flagga.
Ålands flagga. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Danmark hade inte deltagit i i första världskriget utan snarare gjort förtjänster på leveranser till krigets olika parter. Som en följd av fredsfördraget i Versailles kom dock gränsen mot Tyskland att få en ny sträckning. Det var fråga om den sydliga delen av Jylland, den gamla preussiska provinsen Schleswig-Holstein. Enligt fredsfördraget skulle invånarna själva få bestämma om de ville höra till Tyskland eller till Danmark. Efter diverse valtaktiska finter ordnades folkomröstningar i området och så kom provinsens nordligare delar att tillfalla Danmark år 1920. Området kallas Sønderjylland, men benämns Nordschleswig av de tyskspråkiga.

Annons
Annons
Annons