Annons

”Även svenskt jordbruk måste förändras”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stor potential för utsläppsminskningar i ett rikt land som Sverige finns i minskad animaliekonsumtion. Ändå vill Jordbruksverkets Christina Nordin se fler djur i det svenska jordbruket, skriver flera forskare i en replik.

Under strecket
Publicerad

Svenska bönder har ingen anledning att skämmas. Hur jordbruket ser ut är framför allt ett resultat av den jordbrukspolitik som förs och vad konsumenterna efterfrågar. Dock krävs förändringar i jordbruket om vi skall klara det klimatpolitiska målet om nettonollutsläpp till 2045 och andra miljömål. När Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin i SvD den 29 augusti skriver att vi bör fokusera på jordbruket som en lösning på klimathotet presenterar hon inte några sådana lösningar. Inte heller nämner hon att det svenska jordbruket i dag står för cirka 13 procent av Sveriges växthusgasutsläpp.

Majoriteten av jordbrukets utsläpp är förknippade med djurhållningen och det saknas i dag lösningar för att kraftigt minska dessa utsläpp. Jordbruksverket gjorde redan 2012 själva bedömningen att tekniska åtgärder endast kan minska utsläppen från det svenska jordbruket med cirka 20 procent. Stor potential för utsläppsminskningar i ett rikt land som Sverige finns i minskad animaliekonsumtion, något som en lång rad studier visat och som tydligt slås fast i den IPCC-rapport som Nordin hänvisar till. Ändå vill Nordin se fler djur i det svenska jordbruket. Hur det ska kunna kombineras med minskade utsläpp är något som Nordin inte alls kommenterar.

Annons
Annons
Annons