Även svenskar kan hålla två tankar i huvudet

FHM, med generaldirektör Johan Carlson, fick ensamma styra den svenska strategin.
FHM, med generaldirektör Johan Carlson, fick ensamma styra den svenska strategin. Foto: Emma-Sofia Olsson

När man inte talar om vad som borde göras annorlunda och varför, blir det betydligt svårare att ställa handlingsalternativ mot varandra.

Under strecket
Publicerad
Annons

En utredning beställd av danska Folketinget och utförd av fem professorer, riktar kritiska blickar mot Sverige. Utredarna beskriver att den svenska strategin varit väsensskild från grannländernas, och att Sverige trots mjukare restriktioner drabbats lika hårt ekonomiskt och socialt, med betydligt högre dödstal. Dessutom problematiserar utredningen Folkhälsomyndighetens breda och dominerande roll.

Andra länder har behållit separata myndigheter för forskning och administration, men i Sverige har ansvarsområdena kombinerats hos FHM. Det är en nackdel, enligt utredaren Jørgen Grønnegård Christensen. Detta eftersom det innebär att man blir utan den ”i positiv mening kritiska spänningen mellan två olika sakkunniga instanser som var och en ger råd utifrån sina utgångspunkter”.

Annons
Annons
Annons