Annons
X
Annons
X

Även staten kör med räntesnurror

Även staten ägnar sig åt aggressiva ränteupplägg för att minska skatten, enligt tidningen Dagens Samhälles granskning.

Av TT
(uppdaterad)

Trots finansminister Anders Borgs (M) anfall på flera riskkapitalbolag, som trollat bort skatt via räntesnurror i sina välfärdsdrivande bolag, agerar inte de statliga AP-fonderna på något annat sätt.

Både Andra och Sjätte AP-fonden gav fastighetsbolaget Norrporten miljardlån mot uppemot 16 procent i ränta, långt över normal låneränta.

Den höga räntan minskar skatten för det lånande företaget medan AP-fonderna inte behöver skatta för ränteintäkterna, skriver tidningen.

Annons
X

Finansminister Anders Borgs förslag för hur skatteplanering genom ränteavdrag och interna lån ska kunna stoppas kom för en dryg månad sedan. Redan då fick det kritik för att vara rättsosäkert och oförutsägbart. Och Skatteverket ansågs få alltför stor makt, dessutom upp till sex år i efterhand, att underkänna ränteavdrag.

Den samlade kritiken från dem som finansdepartementet bett lämna synpunkter på förslaget är massiv, visar den genomgång av remissvaren som TT har gjort.

Ovanpå kritiken från näringslivet, 27 storbolagschefer och revisorers och redovisningskonsulters företrädare kommer nu också omfattande invändningar från flera stora kommuner, de kommunala bostadsbolagens organisation Sabo samt Sveriges kommuner och landsting.

Den kommunala kritiken skjuter in sig på att förslaget kan leda till kraftigt ökade kostnader för att låna pengar och rasera kommunernas så kallade internbanker. Skellefteå kommun talar om ökade kostnader på 40 miljoner per år. Stockholms stad räknar med 300 miljoner mer i skatt och en halv miljard i dyrare upplåning och ökade administrativa kostnader.

Kommunerna vill att förslaget görs om kraftigt eller att den kommunala sektorn helt undantas.

Skatteverket och LO hör till de fåtal remissinstanser som är positiva till förslaget. Men Skatteverket anser att det kan skärpas ytterligare och skickar med en färdig lagtext för hur så kallade back-to-back-lån inte ska bli en väg att slippa undan skatt.

Skatteverket försöker också ta udden av kritiken om att verket, genom förslaget, skulle bli allsmäktigt i att avgöra om ränteavdrag går an.

”... det är domstolarna som har det yttersta avgörandet i sina händer”, skriver Skatteverket.

Verket anser också att förslagets så kallade omvända ventil, att ränteavdrag ska kunna nekas även om skatt betalas med minst tio procent i annat land, är helt nödvändig. Om inte annat så för att avskräcka företagen från ”aggressiva skatteupplägg” redan från början.

Skatteverket hävdar, med hänvisning till erfarenheter från kollegorna i Nederländerna, att denna avskräckande effekt är högst märkbar.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X