Även lite alkohol kan skada fostret

Även små och måttliga mängder alkohol under graviditeten riskerar att påverka fostret. Två av tre studier visar på olika psykiska beteendeproblem hos förskolebarn om mamman druckit ett–fyra glas vin i veckan, visar en rapport från Folkhälsoinstitutet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att alkoholmissbruk under graviditeten kan ge fosterskador i centrala nervsystemet är allmänt accepterad kunskap. Däremot är det inte samma enighet i världen när det gäller effekterna av ett måttligt socialt drickande.

Den svenska rekommendationen är att kvinnor bör avstå helt från alkohol under graviditeten. Det finns vetenskapligt stöd för den linjen, anser Folkhälsoinstitutet efter att ha gjort den första systematiska genomgången av forskning som gäller just låga doser alkohol.

Annons
Annons
Annons