”Även kollektivtrafik kräver prioriteringar”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi invänder mot att ökat statligt stöd skulle vara den enda möjliga vägen för att täppa till kollektivtrafikens finansiella hål. Det finns andra sätt att lösa problemen, skriver två trafikforskare i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

I debattartikeln av regionpolitikerna Tamsons, Frick och Levinsson (SvD 23/9) framförs huvudtesen att staten permanent ska kompensera kollektivtrafiken för biljettintäktstappet till följd av covidpandemin, eftersom man förväntar sig att resandet även efter pandemin kommer vara lägre än innan. De skriver att om staten inte gör det så behöver regionerna antingen öka biljettpriserna, minska utbudet eller öka skattefinansieringen, vilket skulle kunna leda till att man tar pengar som annars skulle ha gått till sjukvård. De skriver vidare att höjningar av biljettpriserna kommer leda till minskat resande i kollektivtrafiken, vilket vi ser som en rimlig slutsats.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons