”Även jag har tänkt om”

Under strecket
Publicerad
Annons

Den offentliga sjukvården har tidigare varit överlägsen privata sjukvårdsföretag därför att den erbjudit läkarna en möjlighet att odelat främja patientens intressen. I en kommersiell sjukvård måste man väga patientens intressen mot företagets.
Men Stockholms läns landsting har infört en centralstyrd pseudomarknad som underminerar förtroendet för den offentliga sjukvården. De olika sjukhusen säljer sin sjukvård till en beställarorganisation.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons