Annons

Även glädjen kan vara en läskig spindel

Fobi vet alla vad det är: Stark rädsla för exempelvis spindlar eller trånga utrymmen. Men hur ska man förstå människor som är rädda för känslor, som får ångest då de blir glada, eller flyr kärlek och närhet? Även det är ett slags fobi, menar psykologerna - affektfobi. Och den kan behandlas på ett liknande sätt som när man ska frigöra sig från förlamande ormskräck.

Under strecket
Publicerad

Affektfobiterapin utvecklades i början av 80-talet av den amerikanska psykologiprofessorn Leigh McCullough, som från början var beteendeterapeut.
Hon såg en klar parallell mellan hur patienter i beteendeterapi blev bättre genom att successivt exponeras för skrämmande broar, hissar och spindlar, och hur patienter i psykodynamisk terapi blev bättre allt eftersom de vågade närma sig minnen, fantasier och känslor.

Annons
Annons
Annons