Annons

Daniel Persson:Även djurskyddet måste vara rättssäkert

Under strecket
Publicerad

I förra veckan riktades uppmärksamheten mot köttdjursuppfödare Per-Ola Olsson, bosatt utanför Simrishamn. Länsstyrelsen stod i begrepp att omhänderta hans djur. Det ska ha berott på brister i utfodring och avmagring vilket även ska ha påtalats tidigare. Olsson kallade då in två experter som båda gjorde bedömningen att djuren mådde bra.

Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsman, har nu JO-anmält Länsstyrelsen i Skåne. Olsson har bland annat vädjat till Länsstyrelsen att få byta inspektörer, vilket Danielsson påpekar stöds av EU-rätten. Detta har inte skett.

Annons
Annons
Annons