Annons

Lars Magnusson:Även det näst bästa kan göra världen bättre

Vad är rättvisa? Ekonomen och Nobelpristagaren Amartya Sen har skrivit ett mäktigt verk som försöker svara på frågan. Hans lösning är att ge upp strävan efter att hitta en unik princip som ska ge den perfekta lösningen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Världen är ingen rättvis plats. Oavsett politisk, religiös eller annan hemvist är det svårt att dra någon annan slutsats. Vi kan tvista om det blivit bättre eller sämre. Men för många är den fortfarande i många avseenden ett rent helvete. Hur skall man då göra för att få en bättre värld? Det är en fråga som den indisk-brittiske ekonomen och samhällsvetaren Amartya Sen sedan länge sysslat med. År 1998 förde dessa ansträngningar fram till att han erhöll Riksbankens ekonomipris till Alfreds Nobels minne. Mest känd är han för sina studier av global fattigdom och hungerkatastrofer. Sedan länge har han argumenterat för att förbättringar för världens kvinnor är en nödvändig förutsättning för ekonomisk utveckling. På samma sätt är demokrati och öppenhet oundgängliga för att världen skall kunna bli bättre.

För några år sedan utkom han med en bok med udden riktad mot fundamentalism av olika slag. Inte minst kritiserade han den amerikanske ideologen Samuel Huntingtons tes om de två civilisationerna. Genom att reducera människor till att – i detta fall – bara vara kristna eller muslimer skapas grogrunden för hat. I själva verket är människor inte alls så endimensionella. Genom att inse det kan vi också förstå hur mycket vi har gemensamt.

Annons
Annons
Annons