Annons
X
Annons
X

Avdragsrätten för gåvor behöver utökas

Utan ett starkt civilsamhälle reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och konsumenter. Därför måste civilsamhället värnas, växa och utvecklas. Det skriver partiledare Göran Hägglund (KD) och David Lega (KD).

BRÄNNPUNKT | AVDRAGSRÄTT

Ingen stat i världen kan ersätta det som går förlorat om människor enbart förlitar sig på den statliga välfärden.
Göran Hägglund och David Lega

Synen på det civila samhället är en tydlig skiljelinje i svensk politik. I grunden är det en fråga om skillnad i synen på människan, hennes förutsättningar och behov. Ibland kan det hos vissa låta som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom den offentliga sfären eller i den individuella. Kristdemokraterna menar att civilsamhället är något mycket viktigare. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Sverige.

Kristdemokraterna drev på för att Sverige, som sista EU-land, skulle få en skattereduktion för gåvor till civilsamhället. Reformen är viktig i sak och har samtidigt ett starkt symbolvärde. Genom skatteavdraget uppmuntras människor att, på eget initiativ, engagera sig och att bidra till en bättre värld. Genom skatteavdraget får civilsamhällets organisationer möjlighet att uträtta ännu mer.

Annons
X

För vänsterpartierna är avdragsrätten ett rött skynke. Solidaritet är, enligt deras synsätt, något som hanteras via höga skatter snarare än genom personligt engagemang.

Ingen behöver tvivla på att Kristdemokraterna står upp för ett starkt, skattefinansierat, socialt skyddsnät. Det är en självklarhet för oss.

Ett annat synsätt är statsindividualismens, som vill att staten ska befria oss från mellanmänskligt beroende. Men att oberoende från andra människor skulle leda till lycka är en missuppfattning. Och att individen då i stället blir beroende av staten hör vi inget om.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Människan växer i relationer och gemenskap med andra. Ingen stat i världen kan ersätta det som går förlorat om människor enbart förlitar sig på den statliga välfärden. När katastrofer inträffar är det knappast utanför Skatteverket eller Försäkringskassan som människor samlas för att söka tröst.

  Kristdemokraterna anser att ett starkt civilsamhälle har ett egenvärde. Samhället är större än staten. Det är i familjen, vänskapskretsen, idrottsklubben, församlingen eller teaterföreningen som vi växer som människor. Det är här vi bygger tillit, det är här vi i samspel med varandra utvecklas som människor.

  I mötet med andra ökar toleransen och förmågan att samarbeta.

  En fungerande demokrati förutsätter ett starkt civilsamhälle, annars reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och konsumenter. Därför måste civilsamhället värnas, växa och utvecklas. Vi presenterar här några av de förslag vi har för att stärka civilsamhället och därmed de mellanmänskliga kontakterna:


  Utvidga avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.

  Den 1 januari 2012 införde Sverige skattereduktion för gåvor till vissa ideella organisationer. Det är bra och viktigt. Under första året har gåvor för 600 miljoner kronor berättigats för avdrag. Men maxbeloppet, 6000 kronor per år och person, är för lågt och regelverket är onödigt krångligt.

  Kristdemokraterna vill höja maxbeloppet till 12 000 kronor per år. Vi vill också ta bort såväl registreringsavgiften på 10000 kronor som årsavgiften på 7000 kronor för de organisationer som vill bli godkända gåvomottagare.


  Alla ideella organisationer bör få samma regler om arbetsgivaravgift som i dag gäller för idrottsrörelsen.

  Idrottsrörelsen har förmånliga regler som innebär att föreningar inte behöver betala någon arbetsgivaravgift på utbetald ersättning, om ersättningen till en idrottsutövare under ett kalenderår understiger ett halvt prisbasbelopp. Till idrottsutövare räknas bland annat en aktiv idrottskvinna/-man, tränare, tävlingsfunktionär. Det här undantaget har gett idrottsrörelsen en betydelsefull förmån. Vi vill bevara idrottsrörelsens regler, men det är en rättvisefråga att övriga organisationer i civilsamhället får samma förutsättningar.


  Avsätt 250 miljoner kronor till en investeringsfond för ideella utförare i välfärden.

  De ideella utförarna i välfärden har blivit fler i absoluta tal, men som andel har de minskat. Flera av dem pekar på svårigheterna i att få tillgång till kapital när de ska starta nytt eller expandera. Oppositionen vill möta framtiden med skattehöjningar och kraftiga begränsningar eller stopp för andra välfärdsutförare än de offentliga. Vi tror tvärtom att vi måste ta tillvara det bästa från offentliga, privata och ideella utförare om välfärden ska säkras.

  En av politikens viktigaste uppgifter är att värna dessa frivilliga sammanslutningars oberoende, att stärka dem och förenkla för deras verksamhet. Det kan verka motsägelsefullt med en politik på ett område som vi vill skydda från politisk klåfingrighet. Kom då ihåg att staten aldrig kan vara neutral i relation till civilsamhället – allt vi gör och inte gör kommer att påverka. Kristdemokraternas förslag stärker och värnar civilsamhället. Samtidigt får vi in de ideella organisationernas unika kompetens på välfärdsområdet, utan att styra dem bort från deras egna, uttalade syften.

  GÖRAN HÄGGLUND (KD)

  partiledare

  DAVID LEGA (KD)

  andre vice partiledare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X