X
Annons
X

”Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna”

En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhälls­ekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med ­avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad, ­skriver Peter Norman, Claudio Skubla och Monica Renstig.

undefined
Foto: Lars Pehrson

Behovet av resor har ökat. Växande regioner och behov av hög rörlighet på arbetsmarknaden bidrar till att allt fler behöver resa allt mer. Med ökad befolkning, inte minst i storstäderna och dess kranskommuner, kommer därför allt fler att köra egen bil om medborgarna inte erbjuds fler alternativ. Nybyggnation av villor och flerbostadshus ökar, ofta ganska långt ifrån järnväg, pendeltåg eller tunnelbanans stationer. Där blir den egna bilen ofta det enda realistiska alternativet, eftersom turtätheten upplevs för låg eller busshållplatser ligger för långt från bostaden.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X