Avdrag för läxhjälp blir dyrt och ojämlikt

Regeringen väntas få stöd i riksdagen för sitt förslag att utvidga rut-avdraget till privatundervisning. Men förslaget är problematiskt från både effektivitets- och likvärdighetssynpunkt, skriver nationalekonomen Jonas Vlachos.

Under strecket
Publicerad
LARS PEHRSON
Foto: LARS PEHRSON
Annons

Det mesta tyder på att regeringen kommer att få stöd i riksdagen för sitt förslag att låta rut-avdraget även omfatta privatundervisning. Avdraget presenteras i och för sig som gällande ”läxhjälp”, men då det inte finns något som begränsar avdraget till just läxhjälp beskrivs det mer korrekt som en subvention till privatundervisning. Regeringen ser helst förslaget som skattetekniskt men det bör sättas i sitt utbildningspolitiska sammanhang.

Annons
Annons
Annons