Annons

Avdammat förslag räcker bara delvis

Att förenkla miljöprövning kräver både långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Det är nödvändigt att skjuta till resurser nu för att beta av de ärenden som lagts på hög. Mljöministerns förslag är därför inte tillräckligt, skriver juristerna Pia Pehrson och Sara Sjöholm i en replik till Lena Ek.

Under strecket
Publicerad

Regeringen med Lena Ek i spetsen presenterade
på Brännpunkt 17/8 förslag till förenklingar miljöbalkens tillståndsprocess och kraven på miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Äntligen tar regeringen frågan på allvar. Men varken frågeställningarna eller de förslag som Lena Ek nu presenterar är nya. Många av lösningarna lades fram redan av Miljöbalksutredningen för mer än åtta år sedan men har fått ligga i malpåse. Detta trots flertalet påpekanden av näringslivet och av de många industri- och energiaktörer som ser sina projekt försenas eller helt gå om intet på grund av att tillstånd inte ges i tid.

Förslaget att godkänna MKB tidigare i tillståndsprocessen, i samband med kungörelse, är konstruktivt och leder till ökad förutsebarhet i processen. Sökanden lägger ner enorma resurser på sin tillståndsansökan. Ett godkännande av MKB:n i ett tidigt stadium i processen effektiviserar.

Annons
Annons
Annons