Avanza fortsatte bakåt

Under strecket
Publicerad
Annons

AvanzaResultat: - 288 miljoner krFinans, O-listannAvanza, som bedriver handel med värdepapper på Internet, redovisar ett resultat före skatt på -288 miljoner kronor för helåret 2001 (-68,5). Resultatet belastas av en engångsnedskrivning av goodwill på 216 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Resultatet före goodwill och omstruktureringskostnader blev för helåret 8,9 miljoner kronor (-45,2). Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet före omstruktureringskostnader och goodwill uppgick till 11,4 miljoner kronor (-23,5). Rörelsens totala intäkter var 93,5 miljoner kronor (26,6). Antalet "aktiva" kunder (som har depåer med innehav) uppgick till 73 000 per den 31 december i fjol, jämfört med 72 100 den 30 september. Direkt

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons