Annons

Jonas Gummesson

Försvars- och säkerhetspolitisk reporter. Tv och tidningar i 40 år, på SvD från 2015. Med påverkanskampanjer från alla håll växer betydelsen av medvetna och självständiga medier och enskilda journalister som aldrig ger efter för påtryckningar.
Jonas Gummesson
Annons