Annons

Johan Östling

Docent i historia vid Lunds universitet, med inrikting på den moderna epokens tillblivelse och förvandling samt idéernas, politikens och kunskapens historia. Universitetets grundfrågor är ett huvudintresse, biografier ett annat.
Johan Östling
Annons