X
Annons
X

Edward Lucas

Senior Vice President vid Center for European Policy Analysis. Skriver i The Economist och är återkommande op-ed-skribent på ledarsidan.
E-post
edwardlucas@economist.com
Edward Lucas

Annons
X
Annons
X