Annons

Aron Aspenström

Jag är arkitekt SAR/MSA och arbetar på ett av landets större arkitektkontor samt som lärare på Institutionen för fysisk planering, Blekinge tekniska högskola. Vid sidan om mitt arbete har jag med jämna mellanrum skrivit kritik och understreckare i SvD sedan 2006. Ämnena har varierat stort men alltid på något sätt tangerat arkitektur och stadsplanering. Bland annat har jag skrivit om gentrifieringsforskning, industriromantik, mellanrummens betydelse, modernismens stadsplanering och om kartografi.
Annons