Kommentar

Peter Benson/ Daniel Svensson: Autoliv skruvar upp aktiviteten och Gränges bygger nytt

AUTOLIV: Torsdagens klyvningsbesked skickade upp aktien. Men inte tillräckligt är vår känsla. Autoliv Passive kan värderas högre efter sin stigande lönsamhet medan Autoliv Electronics kan värderas högre efter sin planerade tillväxt. Börsplus köper aktien till portföljen.

GRÄNGES: Aluminiumbolaget fortsätter att se en stark marknad i USA och planerar bygga ut sin fabrik där. Besked om en ny anläggning inom paradgrenen värmeväxlare dröjer dock. Det gör nog också en uppvärdering av aktien trots att den är hyggligt lågt prissatt.

Läs mer om Börsplus portfölj
undefined

Updates är Börsplus format för korta kommentarer om en eller flera aktier. Update om en aktie kan vara drivet av en aktuell händelse. Updates kan också ge åsikter om ett bolag där Börsplus inte gjort en mer komplett analys.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X