Marianne Jeffmar:Autism som grund för skapande

Flera författare har av efter­världen betraktats utifrån föreställningen att de lidit av någon form av autism. En av dem är Franz Kafka, en annan Paul Léautaud – vars dagbok på 6 000 sidor är något av en sjukdomsjournal.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den brittiska tidskriften Nature rapporterade i juni om en ny upptäckt. Den internationella forskargruppen Autism Genome Project har visat att en submikroskopisk avvikelse i kromosomerna är kraftigt överrepresenterad bland individer med autism. Det mest intressanta tycks vara att många av de genvarianter som ligger bakom autism inte har ärvts av individens föräldrar. De är nya, felet tycks ha uppstått på spermie- och äggnivå.

Autism är ett hett ämne i forskarvärlden idag och framför allt i USA tycks strömmen av information aldrig sina. En viktig milstolpe inom forskningen var upptäckten, publicerad i Nature Genetics 2007, att så kallade sårbarhetsgener spelar en stor roll vid utvecklandet av syndromet, som drabbar fyra gånger fler pojkar än flickor, och som yttrar sig bland annat i kommunikationssvårigheter och tendens till avskärmning från omvärlden.

Annons
Annons
Annons