Attityder hindrar företagsamma unga

Företagande blir allt mer populärt bland unga. I går kunde SvD rapportera att rekordmånga ungdomar vill starta eget. Mer än var tredje vill hellre driva eget företag än vara anställd, enligt nya siffror från Nutek.

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

Ett populärt första steg är Ung Företagsamhet (UF), ett utbildningskoncept som erbjuds i gymnasiet. Under ett läsår får eleverna starta ett eget företag för att förverkliga en affärsidé, driva företaget och slutligen avveckla det.

Problemet är att UF inte når alla. Huruvida elever erbjuds entreprenörskap på schemat är avhängigt eldsjälar i skolans lärarkår. I läroplanen finns ingenting om entreprenörskap. Det vill näringsminister Maud Olofsson ändra på. ”Det här måste systematiseras in i utbildningen. Målsättningen är att vi ser konkreta resultat under den här mandatperioden.”
Norge hålls fram som föredöme. Där får en betydligt större andel av gymnasieeleverna, nästan dubbelt så många, testa att
sätta en affärs-idé i verket under sin utbildning.

Annons
Annons
Annons