Attityder får plats på dagordningen

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Sjuksamtal
Ett av de privata arbetsgivarnas skäl till avhoppet från trepartssamtalen om sjukfrånvaron är att beskrivningen av frånvarons orsaker är för snäv. Och RFV:s rapport ger dem delvis rätt.
Hälften av alla sjukskrivna anser att arbetet helt eller delvis är orsaken till sjukskrivning. Men det är ”bara” 23 procent som anser att förhållanden på arbetsplatsen är hela förklaringen.
Därmed kan Svenskt Näringsliv hävda att deras invändning i trepartssamtalen är riktig. Arbetsgivarna anser att arbetet och förhållandena på arbetsplatsen får för mycket fokus. Samtidigt kan samma undersökning användas av trepartssamtalens ordförande Kenth Pettersson. Han argumenterar att åtgärder är lättast att sätta in på arbetsplatsen och därför är det rimligt att mycket fokus ligger just där.

I morgon lämnar Kenth Pettersson sitt slutförslag till parterna. Och på torsdag ska förslaget diskuteras av de parter som fortfarande deltar i samtalen. Resultatet av samtalen överlämnas till regeringen i slutet av
januari. En annan invändning från Svenskt Näringsliv har varit att attityder till sjukskrivning måste uppmärksammas mer. Och parallellt med arbetet i trepartssamtalen har flera rapporter uppmärksammat just detta.
I förra veckan visade en rapport från Riksförsäkringsverket att sjukskrivningspraxis varierar kraftigt i landet. Gravida i Stockholms län är till exempel dubbelt så ofta sjukskrivna jämfört med gravida i övriga landet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons