Annons
X
Annons
X

Attendo vann mot Skatteverket

Kammarrätten fastslog på torsdagen att Skatteverket inte lyckats visa varför Attendos internräntor är för höga. Därmed ger rätten grönt ljus till vårdkoncernens kritiserade ränteavdrag, som uppgår till över 440 miljoner kronor.

Torsdagens domslut är det andra kammarrättsavgörandet i fråga om så kallade ränteavdrag, där åtskilliga riskkapitalbolag och internationella koncerner enligt Skatteverket gjort för stora avdrag på koncerninterna lån, och därmed skiftat ut beskattningsbara överskott till skatteparadis. Domen innebär ytterligare ett nederlag för Skatteverket, som i november förlorade en liknande tvist mot tågpendeln Arlanda Express.

Innevarande domslut gäller vårdkoncernen Attendo, som ägs av riskkapitalbolaget IK Invest. Bolaget gjorde under 2008 och 2009 ränteavdrag på totalt 440 miljoner kronor, på basis av omfattande aktieägarlån från moderbolaget Augustus Intressenter S.á.r.l, med bas i Luxemburg.

Som grund för aktieägarlånen låg en fast ränta på 15 procent, som enligt Skatteverket var 7 procentenheter för högt. Effekten, enligt myndigheten, var att bolagets vinster underskattats med drygt 205 miljoner kronor, pengar som i stället för att beskattas hamnat i moderbolaget i Luxemburg.

Annons
X

Attendo överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten, som i juni 2011 gick på myndighetens linje, och därmed underkände Attendos avdrag. Torsdagens beslut i Kammarrätten går således på tvärs med Förvaltningsrättens dom, och undanröjer samtliga Skatteverkets invändningar.

Skatteverket har i sin argumentation hänvisat till den så kallade Diligentiadomen, och anfört att långivaren, Attendos moderbolag, har mer insyn och kontroll i Attendos verksamhet än externa långivare. Detta, menar Skatteverket, innebär att risken är lägre, vilket också motiverar en lägre ränta. Kammarrätten anser dock att Skatteverkets argumentation varit allt för generell

”Skatteverket har inte presenterat någon konkret utredning avseende hur man kommit fram till att Augustus faktiska insyn och kontroll i förevarande fall medför att en armlängsmässig ränta på aktieägarlånet ska anses vara 8 procent i stället för 15 procent”, skriver Kammarrätten i domslutet.

Därför anser inte heller Kammarrätten att Skatteverket fullgjort sin bevisbörda, varför Attendos ränteavdrag godkänns i sin helhet.

Även i fallet Arlanda Express byggde Skatteverket sin argumentation runt den så kallade Diligentiadomen, men fick finna sig i att Kammarätten inte alls tillskrev prejudikatet så stor vikt som myndigheten hade hoppats.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X