X
Annons
X

Att värna viktig metall är inte alarmism

I en replik har professor Pär Weihed (Brännpunkt 8/1) två synpunkter på vår artikel (Brännpunkt 3/1). Han menar dels att bakgrundshalter av silver måste kartläggas innan meningsfull forskning kring antropogena effekter från silver kan bedrivas, och dels att silver inte kommer att bli en bristvara.

Vår främsta poäng i artikeln var att silver i kläder bör undvikas, eftersom det dels leder till negativa miljöeffekter och dels är ett slöseri med en metall som det finns förhållandevis ont om.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X